` system antyplagiatowy

Co grozi za plagiat?

Gość - 2017-05-29 09:02:18

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-06-10 22:50:24 Cieszyn
Osoba, która dopuszcza się plagiatu popełnia przestępstwo, za które z pewnością przyjdzie mu odpowiedzieć. Z jakim rodzajem kary przyjdzie się zmierzyć plagiatorowi? W zależności od sytuacji i oceny wymiaru sprawiedliwości osoba taka może zostać ukarana karą grzywny, karą ograniczenia wolności, a nawet karą pozbawienia wolności od miesiąca do 3 lat. Tego typu kara może dotknąć również tego, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska czy pseudonimu twórcy cudzy utwór w oryginalnej wersji albo jako opracowanie.

Gość 2017-06-25 20:08:48 Połczyn-Zdrój
Wszyscy wiedzą, że plagiat zagrożony jest poważnymi konsekwencjami prawnymi, włącznie z karą więzienia. Osoby niekarane zazwyczaj otrzymują karę w zawieszeniu, jednak będą nosiły piętno osoby karanej. Aura bycia plagiatorem otacza daną osobę przez długi czas. Plagiat jest przecież rodzajem kradzieży - nie dóbr materialnych, ale cudzej własności intelektualnej, a to też jest cudza własność. Jedna osoba pisze, pracuje, działa, a druga przywłaszcza sobie jej dokonania. Jest to przecież skrajna nieuczciwość. 

Gość 2017-05-29 23:15:21 Prabuty
Plagiat to przestępstwo, które jest karane zarówno przez procedurę cywilną jak i karną. Jest to naruszenie czyichś praw autorskich i za to grozi odpowiedzialność przed sądem. Ze strony cywilnej osoba poszkodowana może żądać, aby osoba która dopuściła się czynu usunęła jego skutki, zaniechała tego działania i złożyła oficjalne, stosowne oświadczenie w tej sprawie. Od strony karnej za plagiat grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo nawet jej pozbawienia. Na wysokość kary ma wpływ charakter naruszenia praw autorskich.Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Czym jest plagiat w sztuce?
Jak pisać pracę licencjacką aby nie popełnić plagiatu?
Czy tłumaczenie to plagiat?
Czy autoplagiat jest plagiatem?
Co wykrywa program plagiat?
Co to jest plagiat ukryty?