` system antyplagiatowy

Co grozi za plagiat pracy magisterskiej?

Gość - 2017-06-06 14:49:02

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-09-24 10:21:18 Dąbrowa Białostocka

           Napisanie dobrej pracy magisterskiej to nie lada wyzwanie dla wielu studentów. Przede wszystkim należy zadbać o to, aby praca była własnoręcznym dziełem opartym na właściwym wykorzystywaniu dzieł czy publikacji innych autorów. Przepisywanie czyjejś pracy bądź nieodpowiednie używanie lektur i opracowań bez podawania źródła może przyczyniać się do powstania pracy, która naruszy wszelkie prawa autorskie i zostanie plagiatem. Naruszenie praw autorskich może wiązać się z odebraniem tytułu magistra.  W niektórych przypadkach za pracę, która jest plagiatem może grozić grzywna, a nawet  3 lata więzienia, ponieważ naruszone zostają przepisy prawa karnego, które dotyczą publikacji pracy studenta opartej na innych utworach.


Gość 2018-06-24 11:37:40 Szczecinek
Praca magisterska to duża praca, swoiste podsumowanie pięcioletnich studiów. Jest to praca, którą należy pisać samodzielnie. Plagiat pracy magisterskiej jest zagrożony karą finansową, karą więzienia, karą odosobnienia. Plagiaty są zmorą naszych czasów. Niejedna uczelnia zmaga się z nimi, tropi je i stara się je eliminować. Plagiat pracy magisterskiej jest zagrożony karami, które na pewno mogą pogrążyć autora takiej pracy. Magisterium musi być napisane samodzielnie, bez cudzej pomocy, bez korzystania ze źródeł bez podania przypisów. 

Gość 2017-06-06 14:50:29 Wrocław
Każdy student, chcący otrzymać tytuł zawodowy magistra, musi napisać pracę magisterską. W tym celu zbiera on informacje dotyczące konkretnego tematu z różnych źródeł. Dlatego ważne jest, by pamiętać o umieszczeniu w bibliografii i przypisach ich autorów. W innym przypadku dochodzi do naruszenia praw autorskich - zarówno przy wykorzystaniu czyichś tekstów pisanych, jak i fotografii, obrazów bądź zestawienia danych.

Student, który podpisuje się własnym imieniem pod dziełami innych osób, poniesie odpowiedzialność za takie postępowanie. Przede wszystkim - zostanie skreślony z listy studentów, wyrzucony z uczelni, a także zostanie mu odebrany jego tytuł zawodowy. Uczelnia, który wykryła plagiat w pracy naukowej, powiadamia odpowiednie organy państwowe. Prawo karne również przewiduje sankcje dla osoby naruszającej prawo autorskie - grzywny pieniężne, ograniczenie wolności, a nawet kara pobawienia wolności do 3 lat.Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Jaka jest odpowiedzialność wydawcy za plagiat?
Jaka jest odpowiedzialność studenta za plagiat?
Czy tester oprogramowania może popełnić plagiat?
Jaka jest kara dla studenta za plagiat?
Jaka jest odpowiedzialność promotora za plagiat?
Jaka jest odpowiedzialność karna i cywilna za plagiat?