` system antyplagiatowy

Co grozi za plagiat zdjęcia?

Gość - 2017-05-29 09:02:36

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-06-11 23:51:48 Kalety
Kopiowanie czy inspiracja? Nie łatwo jest odróżnić te dwie formy działania jeśli chodzi o zdjęcia. Plagiat jest świadomym działaniem, które ma na celu szczegółowe odwzorowanie danego motywu, ujęcia, scenerii, kompozycji ze względu na brak pomysłów kopiującej osoby, która chce kosztem autora wzbogacić się, podpisując się pod nim swoim imieniem i nazwiskiem. Inspiracja z kolei jest jedynie zaczerpnięciem pewnego elementu zdjęcia do utworzenia całkiem nowej kompozycji o indywidualnym, odmiennym charakterze twórcy. Czasem zdarza się jednak, że dwie osoby, nie świadome tego co robią wykonają podobne zdjęcia i wtedy nie ma mowy o plagiacie. 
Jakie są konsekwencje "świadomego" popełnienia plagiatu?
Naruszenie praw osobistych, intelektualnych lub majątkowych podlega karze na podstawie przepisów kodeksu karnego. Plagiator ponosi odpowiedzialność cywilną lub prawną. Roszczenia majątkowe lub niemajątkowe może zgłaszać autor lub jego krewni ( po śmierci autora). W przypadku roszczeń majątkowych można ubiegać się o zadośćuczynienie lub przekazanie pewnej sumy na wskazany cel społeczny. Jeśli chodzi o roszczenia nie majątkowe pokrzywdzony zgłasza roszczenia o natychmiastowe zaniechanie działań naruszających dobra osobiste lub usunięcie skutków tego działania.
Kara? Grzywna lub ograniczenie, a nawet pozbawienie wolności do lat 3.

Gość 2018-01-18 22:54:21 Bukowno
Coraz bardziej rozwijająca się technologia pozwala Nam na szukanie różnego rodzaju zdjęć. Łatwość z jaką można je skopiować sprawia, że robimy to nagminnie bez pytania autora o pozwolenie. Tymczasem za plagiat zdjęcia możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Podstawą takiego działania jest Ustawa o prawach autorskich i im pokrewnych z dnia 4 lutego 1944 r. Co grozi za plagiat zdjęcia?. Jeżeli dopuścimy się plagiatu zdjęcia możemy zapłacić wysoką grzywnę, jeżeli nie uzyskamy zgody autora, lub nie dodamy pod zdjęciem  jego źródła. Plagiat zdjęcia obciążony jest również odpowiedzialnością karną w postaci ograniczenia, lub pozbawienia wolności do lat trzech.  
 
 

Gość 2017-05-30 10:46:23 Mława
Rozwój technologii sprawił, że codziennie miliony osób wrzuca do sieci zdjęcia własne lub znalezione na różnych portalach i stronach.Jednak nie zawsze pamiętamy o tym, że każda fotografia posiada prawa autorskie. Co może nas spotkać, gdy będziemy plagiatować zdjęcia? Możemy zapłacić wysoką grzywnę, jeżeli w opisie zdjęcia nie zapytamy o zgodę jego autora lub nie podamy źródła, z którego wzięliśmy fotografię. Za plagiat, może nas spotkać również wyrok ograniczenia lub pozbawienia wolności do trzech lat.Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Co grozi za plagiat na uczelni?
Co grozi za plagiat?
Czym jest plagiat w sztuce?
Jak pisać pracę licencjacką aby nie popełnić plagiatu?
Czy tłumaczenie to plagiat?
Czy autoplagiat jest plagiatem?