` system antyplagiatowy

Co grozi za wykrycie plagiatu?

Gość - 2017-06-08 09:14:15

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-06-22 13:32:43 Paczków
Naruszanie praw autorskich poprzez przywłaszczanie sobie czyjeś własności intelektualnej nazywane jest plagiatem. Za naruszenie praw autorskich w pracy licencjackiej, magisterskiej czy dyplomowej grozi skreślenie z listy studentów, utrata tytułu magistra czy licencjata. Można także zostać obciążonym grzywną czy też zostać pozbawionym wolności do lat 3, czy mieć tą wolność ograniczoną. Wymiar kary za przywłaszczenie sobie cudzych praw autorskich jest zależny  od strat oraz skali zapożyczeń, które poniósł autor danego tekstu. Plagiat jest przestępstwem ściganym przez sąd.

Gość 2017-06-08 09:34:14 Lubliniec
Zgodnie z literą polskiego prawa plagiat stwarza możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności zarówno karnej, jak i cywilnej. Przywłaszczenie sobie czyjegoś dzieła, z pełną świadomością takiej kradzieży, stanowi naruszenie praw autorskich, zarówno majątkowych, jak i osobistych. Twórca lub jego spadkobiercy, jeżeli umarł, dysponują kilkoma możliwymi rodzajami roszczeń. Plagiator może zostać zmuszony do zapłacenia odszkodowania osobie dysponującej dziełem lub wpłacenia pieniędzy na cel społeczny. Poza tym można wystąpić do sądu o usunięcie skutków złamania praw autorskich lub zapobieżenie sytuacji, która by do tego prowadziła np. blokadę wydania publikacji. Plagiat może ściągnąć również odpowiedzialność karną. Zgodnie z literą prawa sąd może wymierzyć karę od 1 miesiąca do nawet 3 lat.Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Czy antyplagiat sprawdza PDF?
Co grozi za plagiat pracy zaliczeniowej?
Co to jest plagiatorstwo?
Co wykrywa program antyplagiatowy?
Czy plagiat jest karalny?
Co grozi za plagiat pracy magisterskiej?