` system antyplagiatowy

Co jest uważane za plagiat?

Gość - 2018-10-05 08:34:05

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-10-05 10:33:11 Reszel

Plagiat to intencjonalna kradzież cudzej własności, pogwałcenie praw autorskich do utworu. Występuje wtedy, gdy ma miejsce celowe skopiowanie części lub całości czyjejś pracy i umieszczenie jej w swoim dziele bez dodania żadnej adnotacji o właściwym autorze danego fragmentu lub całości pracy. Plagiatem nazywamy bezzasadne przypisanie samemu sobie cudzych zasług (na przykład własności intelektualnej) i wkładu pracy. Plagiat jest naruszeniem praw autorskich i podlega karom nakładanym zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o  prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Kiedy praca jest plagiatem (ile procent)?
Jak sprawdzić czy plagiat?
Jak działa wykrywacz plagiatów?
Jak można sprawdzić plagiat?
Jak uczelnia sprawdza plagiat?
Kiedy praca zostanie uznana za plagiat?