` system antyplagiatowy

Co to jest plagiat?

Gość - 2017-05-17 23:15:59

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-10-10 13:35:44 Tyczyn

Pojęciem plagiat rozumiemy wszelkiego rodzaju treści, które zostały przywłaszczone przez osobę, która nie jest ich autorem. Dotyczy to zarówno prac dyplomowych, grafik jak i artykułów. Przywłaszczenie sobie czyjeś pracy może skutkować zapłaceniem grzywny, a także karze pozbawienia wolności do 3 lat. Taka osoba świadomie chce zatuszować prawdziwe pochodzenie tworu. Każde źródło wymaga podpisania, jeśli z niego korzystamy na przykład pisząc pracę dyplomową. Zapożyczanie nieswoich utworów prowadzi  do naruszenia praw autorskich, a w konsekwencji dóbr osobistych.


Gość 2017-05-28 19:28:48 Nowa Dęba
Zapytując: "Co to jest plagiat", trzeba zdać sobie sprawę z wartości ludzkiej pracy. Przecież to bezprawne jej wykorzystanie oraz podpisywanie się pod cudzym dokonaniem własnym imieniem jest oburzające. Tak właśnie często dzieła naszego życia są wykorzystywane bez wiedzy autora oraz pomijana jest właściwa informacja o jego twórcy. Plagiat to samowolka i chęć przyniesienia sobie korzyści z cudzych umiejętności oraz z cudzej wyobraźni. Jego wykonawcy to najczęściej banalni ludzie ich pozbawieni. Plagiat jest zwykłym przywłaszczeniem, które choć nie ma definicji prawnej może podlegać karze.

Gość 2017-05-28 19:08:06 Maków Mazowiecki
W dosłownym znaczeniu plagiat oznacza przywłaszczenie sobie czyjegoś dzieła. W zależności od rodzaju malwersacji wyróżniamy plagiat jawny oraz ukryty. Między tymi dwoma istnieje zasadnicza różnica. Plagiat jawny polega na kradzieży całego dzieła, a następnie podaniu go do publicznej wiadomości jako swoją własność i opatrzenie go własnym nazwiskiem. Z kolei plagiat ukryty jest wykorzystaniem części utworu i wplecenie go w swój własny. Ten rodzaj plagiatu jest znacznie trudniej wykryć i udowodnić

Gość 2017-05-28 18:45:23 Oborniki
Słowo plagiat pochodzi od łacińskiego słowa kradzież. Jest to pojęcie z zakresu praw autorskich, które oznacza skopiowanie, bez jakiegokolwiek pozwolenia ze strony autora, części lub całości utworu i przypisanie sobie autorstwa. Z założenia plagiat jest umyślny. Plagiator musi przypisać sobie autorstwo i nie wykazać źródła z którego skopiował on treści. Istnieją dwa rodzaje plagiatów jawny i ukryty. Pierwszy polega na przypisaniu sobie autorstwa części lub całości czyjegoś utworu. Drugi polega na kradzieży całości lub fragmentów czyjegoś dzieła i wplatanie ich bez podania autora czy dokonania jakiejkolwiek zmiany we własny wytwór.

Gość 2017-05-27 21:51:47 Chełmek
Na pewno niejednokrotnie mieliście do czynienia z tym terminem. Co jednak dokładnie oznacza to pojęcie? Warto wiedzieć, że plagiat to skopiowanie części lub całego artykułu (rzecz jasna nieswojego autorstwa) i podpisanie go swoim imieniem i nazwiskiem (lub też po prostu uznanie za własny poprzez inną formę). Trzeba podkreślić, że plagiat występuje jednak nie tylko odnośnie tekstów pisanych. Tak naprawdę splagiatowane mogą być bowiem różnego rodzaju grafiki, fotografie, piosenki, obrazy czy gry komputerowe.

Gość 2017-05-27 16:59:33 Bielawa
Plagiat to podpisywanie swoim imieniem cudzego dzieła. Za takowe są uznawane między innymi, teksty, zdjęcia, fotografie oraz każdy inny wytwór ludzkiej wyobraźni i pracy o indywidualnym charakterze. Plagiatem nie jest, na przykład wykorzystanie cudzego patentu. Twórczość jest uznawana prawnie i zawsze ma swoją wartość. Sam plagiat to niedozwolone wykorzystanie jej, niezależnie od celu działania oraz informowanie, iż jest to wytwór własnej pracy. Plagiat czasem trudno udowodnić, tym bardziej, jeśli została wykorzystana tylko część dzieła artysty.

Gość 2017-05-26 10:39:13 Kamień Pomorski
Plagiat jest to nic innego jak kradzież. Tutaj jednak nie ginie komuś jakiś przedmiot tylko coś o wiele cenniejszego, a dokładniej chodzi o własność intelektualną. Każdy kto kopiuje, a następnie udostępnia dalej czyjeś słowa, muzykę czy też pomysł popełnia plagiat. Jeżeli plagiat wyjdzie na jaw, osoba plagiatująca naraża się na brak szacunku ze strony otoczenia oraz pogardę. Jest to jedna z tych kradzieży, która bardzo mocno rani osobę plagiatowaną gdyż traci ona zaszczyt jaki płynie z bycia autorem.

Gość 2017-05-26 09:20:31 Góra
Plagiat to oczywiste, całościowe lub częściowe wykorzystanie cudzego dzieła we własnej twórczości. Nawet sam autor, wykorzystując swój utwór po raz kolejny popełnia plagiat, zwany autoplagiatem. Niezależnie od celu działania artysty, za plagiat może zostać uznane każde, bezprawne skorzystanie, na przykład z tekstów innych twórców. Znaczenie, choć nieuregulowane prawnie, ma nawet swoja definicję słownikową. Według niej, najważniejszym pozostaje nie sam fakt wykorzystania cudzych dokonań, lecz podpisywanie ich swoim nazwiskiem.

Gość 2017-05-24 09:29:12 Świdwin
Plagiat to skopiowanie jakiegoś tekstu lub innego utworu w celu udawania, że jesteśmy jego autorami. Plagiatem może być na przykład cytowanie czyich słów i podawania ich jako swojej opinii, wykorzystywanie całości tekstów publikowanych wcześniej i podpisywanie się pod nimi. Może być nim również piosenka, opierająca się na takiej samej albo podobnej linii melodycznej jak inny popularny utwór. Plagiaty dzielą się na jawne i ukryte. Podpisanie się pod ukradzioną własnością intelektualną swoim nazwiskiem jest plagiatem jawnym, a wykorzystywanie pewnych wątków w swoich wypowiedziach bez podawania autora, plagiatem ukrytym.

Gość 2017-05-23 13:27:20 Trzemeszno
Plagiat to nic innego jak kopiowanie czyjegoś dzieła, nie mając do niego absolutnie żadnych praw. W wielu przypadkach pojęcie plagiatu jest rozumiane jako rozmyślna kradzież i styczność ma się z nim przede wszystkim na etapie edukacji, ale też w pracy zawodowej. Kopiować można czyjeś prace egzaminacyjne, czy też utwory muzyczne, co jest surowo zabronione. Posługiwanie się plagiatem to naruszenie autorskich praw osobistych, więc na każdym kroku warto zwracać szczególną uwagę na to, czy nie posługujemy się czyimś dziełem.Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Jak sprawdzić swoja prace w programie antyplagiatowym?
Jak wygląda plagiat pracy licencjackiej?
Jak zgłosić plagiat pracy magisterskiej?
Jak sprawdzić plagiat w Wordzie?
Jaki jest dobry program antyplagiatowy?
Jak działa program antyplagiatowy na uczelniach?