` system antyplagiatowy

Co to jest plagiat i jakie mogą być jego skutki prawne?

Gość - 2017-07-02 07:38:09

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-09-12 22:57:20 Czaplinek

Plagiat, najprościej rzecz ujmując, jest wykorzystaniem cudzego utworu, pracy naukowej, dzieła artystycznego, czy jakiejkolwiek cudzej pracy, w całości lub częściowo i podpisanie się pod skradzioną wartością własnym nazwiskiem. Popełnienie plagiatu jest równoznaczne z konsekwencjami prawnymi. Zgodnie z art. 115 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017r., poz 880) każdy, kto dopuszcza się popełnienia plagiatu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.


Gość 2018-06-10 23:20:12 Sulejówek
Plagiat jest jednym z popełnianych wykroczeń w zakresie pisania prac dyplomowych, jak również w branży muzycznej czy literackiej. To naruszenie własności intelektualnej pierwotnego autora i wykorzystanie dla własnych celów całości lub części stworzonych przez niego treści. Za popełnienie tego czynu karalnego grozi kara grzywny, a w cięższych przypadkach nawet ograniczenia lub pozbawienia wolności do 3 lat. Przepisy reguluje stosowna Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z 04.02.1999 r.) w artykule 115. 

Gość 2017-07-02 12:02:52 Wisła
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r w art 115 definiuje plagiat jako przywłaszczenie autorstwa lub wprowadzenie w błąd co do niego. Zgodnie z tą samą podstawą prawną jest to czyn zabroniony i podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat, ograniczenia wolności lub grzywny.
W ramach odpowiedzialności cywilnej, osoba dopuszczająca się plagiatu, zobowiązana jest do zaniechania naruszenia, którego się dopuściła, wydania uzyskanych nieprawnie korzyści, zwrotu wysokości w podwójnej lub potrójnej wysokości lub dokonania płatności za rzecz Funduszu Promocji Twórczości.
 Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Ile procent plagiatu może mieć praca magisterska?
Jak pisać pracę licencjacką bez plagiatu?
Jak działa system antyplagiatowy?
Jak działa antyplagiat?
Co grozi za plagiat pracy licencjackiej?
Co to jest plagiat w pracy magisterskiej?