` system antyplagiatowy

Co to jest plagiat pracy dyplomowej?

Gość - 2018-10-10 09:24:06

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-10-10 13:33:11 Halinów

Z plagiatem w przygotowanej pracy dyplomowej mamy do czynienia, kiedy student napisze tekst, którego istotny procent jest zaczerpnięciem myśli lub pomysłów odkrytych przez innych ludzi. Nie zabrania się oczywiście cytować lub powoływać na innych autorów, ale głównym rdzeniem pracy magisterskiej czy jakiejkolwiek innej pisanej na zakończenie studiów, powinien być przede wszystkim autorski punkt spojrzenia na omawiane zagadnienie. Tematy prac dyplomowych dotyczą często trudnych zagadnień, które były dyskutowane przez całe zastępy uczonych w minionych latach, dlatego powoływanie się na odkrycia poprzedników jest nieuniknione, ale należy w każdym takim wypadku wskazać źródło oraz autora na które cytujemy.
Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Ile słów po sobie to plagiat?
Jak działają systemy antyplagiatowe?
Jaka jest odpowiedzialność karna za plagiat pracy magisterskiej?
Jak sprawdzić plagiat za darmo online?
Jak sprawdzić czy praca jest plagiatem?
Jak pisać pracę magisterską, żeby nie była plagiatem?