` system antyplagiatowy

Co to jest plagiat pracy inżynierskiej?

Gość - 2018-10-10 12:53:58

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-10-10 13:38:32 Sokołów Małopolski

Ze zjawiskiem plagiatu pracy inżynierskiej mamy do czynienia wówczas, gdy zostanie ona za takowy uznana, w wyniku sprawdzenia treści przez program antyplagiatowy. Plagiat to inaczej skopiowanie cudzego tekstu, i uznanie go za własny. Każda szkoła wyższa ustala swój indywidualny próg procentowy, po przekroczeniu którego praca inżynierska uznawana jest za plagiat. Próg ten, w zależności od uczelni, waha się w granicach 20-40%. Oznacza to, że jedynie niewielka część całości treści może być kopią czyjegoś tekstu. 
Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Co znaczy plagiatorstwo?
Ile wyrazów to plagiat?
Czy antyplagiat sprawdza rysunki?
Jak długo sprawdza pracę program antyplagiatowy?
Jak oszukać system antyplagiatowy?
Co grozi za plagiat pracy mgr?