` system antyplagiatowy

Co to jest plagiat pracy licencjackiej?

Gość - 2017-06-08 16:44:59

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-10-10 14:04:34 Kargowa

          Każda osoba stająca przez zadaniem napisania pracy licencjackiej zadaje sobie pytanie czym jest plagiat takiej pracy? Nie ma jednoznacznej oraz w pełni klarownej definicji. Najprościej ujmując plagiatem jest podpisanie się własnym imieniem i nazwiskiem pod dziełem innej osoby. W tym przypadku plagiatem będzie podanie się za autora pracy licencjackiej. Dotyczy to zarówno pracy w napisanej w całości, jak i jej fragmentów czy dzieł, bo plagiat nie dotyczy tylko i wyłącznie czyjegoś tekstu. Praca licencjacka uznana zostanie za plagiat, jeżeli będzie składała się ona z ponad 40% zapożyczeń z tekstów innych autorów.


Gość 2018-06-17 15:58:07 Wschowa
Po oddaniu pracy licencjackiej zazwyczaj student czekał na obronę. Akceptacja promotora oraz recenzenta w takiej sytuacji wystarczyła. Obecnie czeka nas dodatkowo sprawdzenie pracy pod kątem plagiatu. Plagiat pracy magisterskiej jest wtedy, kiedy maksymalnie 40% naszej pracy, jest zapożyczona z innej pracy lub tekstu źródłowego, lecz nie jest obarczona przypisami, które w takim wypadku są konieczne. Jeżeli będziemy posądzeni o plagiat, mogą nas czekać nieprzyjemne konsekwencje - od odebrania dyplomu po konsekwencje karne. 

Gość 2017-06-09 09:31:43 Strzelce Opolskie
Kradzież od zawsze była zła. Uważana za niemoralny czyn, była karana i tak jest także do dzisiaj. Obecnie, wiele systemów prawnych przewiduje jak duża jest karalność danego czynu. W Polsce wszystko zależy od wartości ukradzionej rzeczy. Warto jednakże zwrócić uwagę również na istnienie pojęcia plagiatu, który oznacza przywłaszczenie sobie cudzej własności intelektualnej. Czym jest własność bądź dobro intelektualne? Podczas gdy kradzież, będzie w większej mierze kojarzyć się zwykłemu człowiekowi z odebraniem komuś czyjegoś przedmiotu, tak w przypadku plagiatu, jest to przywłaszczenie sobie czyjegoś utworu (zarówno muzycznego, pisarskiego, artystycznego) bądź odkrycia naukowego. Trzeba wziąć pod uwagę, że plagiat jest niczym innym jak kradzieżą czyjegoś pomysłu.

Czym jest jednak plagiat w pracy licencjackiej? Przede wszystkim trzeba wytłumaczyć czym taka praca jest. Jest to forma zakończenia pierwszego stopnia studiów licencjackich, które kończą się napisaniem oraz obroną pracy dyplomowej. Jest to nic innego jak praca naukowa podparta pewną teorią, badaniami oraz wnioskami autora. Służy ona studentowi zagłębienie się w pewien temat i poruszenia problemu, który zazwyczaj mocno autora zastanawia i interesuje.

Idąc dalej, trzeba zauważyć, że skoro jest to praca dyplomowa, ma znamiona pracy naukowej, podjętej przez studenta. Niezwykle ważne jest aby autor takiej pracy wnioskował na podstawie przeprowadzonych doświadczeń, porównywania teorii zawartej w wykorzystywanej przez niego literaturze i samodzielnie formułował interpretacje badań, które opracował na podstawie własnoręcznie stworzonych ankiet bądź innych form badawczych. Ciekawostką jest to, że uczelnie zazwyczaj pozwalają na istnienie pewnego procentu plagiatu w pracach dyplomowych ze względu na ich specyfikę. Często wymagane jest, aby autor podpierał się literaturą napisaną przez bardziej doświadczonych autorów, najczęściej wykładowców akademickich, którzy posiadają większą wiedzę na pewne tematy. Z powodu używania cytowań, dozwolone jest aby w niewielkiej części, praca dyplomowa została uznana przez odpowiednie programy za plagiaty. Trzeba się jednak strzec przepisywania wniosków i interpretacji bezpośrednio z literatury naukowej do swojej pracy. Może to nieść za sobą daleko idące konsekwencje skutkujące między innymi powiadomieniem odpowiednich władz, które zajmą się studentem, który dokonał plagiatu w zbyt rażącym stopniu.

Innymi słowy, plagiat pracy dyplomowej jest to przywłaszczenie sobie czyjegoś dorobku naukowego.Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Co grozi za wykrycie plagiatu?
Czy antyplagiat sprawdza PDF?
Co grozi za plagiat pracy zaliczeniowej?
Co to jest plagiatorstwo?
Co wykrywa program antyplagiatowy?
Czy plagiat jest karalny?