` system antyplagiatowy

Co to jest plagiat ukryty?

Gość - 2017-05-29 09:01:21

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2017-05-29 21:42:07 Śrem
Plagiatem nazywamy przywłaszczenie tekstu, wykorzystanie innych elementów cudzego utworu w postaci tabel, rysunków, grafiki, wykresów bez podania i wyszczególnienia w przypisach informacji o autorze i miejscu publikacji danego oryginalnego utworu. W ramach tego zjawiska wyróżnia się plagiat jawny oraz plagiat ukryty. Czym więc jest ten drugi? Tego rodzaju plagiat polega na wykorzystaniu utworu osoby trzeciej poprzez zmienienie formy, a więc zastosowanie synonimów, zmianę szyku zdania, kolejności przedstawionych myśli czy też sformułowań. Mimo że autor dołożył starania by niektóre części tekstu powymieniać, treść i główna myśl przewodnia pozostała taka sama jak w wersji oryginalnej. Związku z czym jest to plagiat, ponieważ nie zostały odnotowane jakiekolwiek źródła.Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Co to jest plagiat jawny?
Jak sprawdzić pracę programem antyplagiatowym?
Co to jest system antyplagiatowy?
Co to jest plagiat?
Jak sprawdzić swoja prace w programie antyplagiatowym?
Jak wygląda plagiat pracy licencjackiej?