` system antyplagiatowy

Co to jest plagiat w pracy magisterskiej?

Gość - 2017-07-02 08:02:10

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-06-15 00:05:22 Wołów
Pisanie pracy magisterskiej jest obarczone możliwością popełnienia plagiatu. Za plagiat w pracy magisterskiej, przyjmuje się obecność około czterdziestu procent lub więcej tekstu, który należy do innego autora. Ktoś mógłby się zapytać: "jak w takim razie napisać pracę, skoro należy opierać się w niej na pracach naukowych oraz pracach dyplomowych innych absolwentów?". Plagiat możemy popełnić nieświadomie, jeżeli nieodpowiednio obarczymy cytaty i zapożyczenia przypisami. Należy więc dobrze sprawdzić jak należy cytować cudzy dorobek. 

Gość 2017-07-02 12:02:52 Radzyń Podlaski
Jest praca magisterska otrzyma zarzut plagiatu, to może to dotyczyć użycia w niej fragmentów tekstu z innej pracy, z cudzej książki czy artykułu. Takowe są „wyłapywane” przez program zwykle po wgraniu przez studenta pracy do archiwum prac dyplomowych (jeśli uczelnia takie posiada) lub po dostarczeniu przez niego pracy w wersji elektronicznej na przykład na płycie CD.
Program antyplagiatowy generuje raport, który wskazuje wszelkie podejrzane powtórzenia, ale ich ostateczna ocena należy do promotora. Ewentualnie, jeśli pracę ocenia osobny recenzent, to on również ma dostęp do takiego raportu.Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Co to jest plagiat pracy magisterskiej?
Co to jest plagiat i jak go unikać w pracach naukowych?
Jak pisać pracę licencjacką, by nie stworzyć plagiatu ?
Jak pisać pracę magisterską żeby nie było plagiatu?
Ile procent to już plagiat?
Co jest plagiatem?