` system antyplagiatowy

Co to plagiat w pracy dyplomowej?

Gość - 2018-09-19 12:03:26

Kup program anyplagiatowy za 35 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-09-19 13:26:57 Proszowice

Każdego studenta czeka napisanie pracy dyplomowej, wieńczącej cały proces edukacji. Podczas pisania korzysta on z licznych źródeł: książek, czasopism naukowych, albumów, internetu... Oczywiście ma takie prawo. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy zamieści w swojej pracy fragment z dowolnego źródła, nie oznaczywszy tego przypisem. Mamy wtedy do czynienia z plagiatem, czyli naruszeniem prawa autorskiego. Taka sytuacja może mieć poważne konsekwencje, dlatego zalecane jest dokładne oznaczanie przypisami tekstu oraz ostateczne sprawdzenie go programem antyplagiatowym.
Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Jak pisać pracę magisterską aby uniknąć plagiatu?
Jak oszukać programy antyplagiatowe?
Jakie są konsekwencje popełnienia plagiatu?
Kiedy praca uważana jest za plagiat?
Ile słów koło siebie to plagiat?
Co to plagiat pracy magisterskiej?