` system antyplagiatowy

Co to plagiatorstwo?

Gość - 2018-10-05 10:12:48

Kup program anyplagiatowy za 35 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-10-05 11:05:41 Zduny

Pod tajemniczym pojęciem plagiatorstwa kryje się niezgodne z prawem działanie, które polega na przywłaszczeniu cudzej twórczości. Synonimami plagiatorstwa mogą być między innymi kopiowanie, imitatorstwo oraz małpowanie. W świetle polskiego prawa autorskiego plagiatorstwo stanowi przestępstwo, za które grożą surowe kary. Z plagiatorstwem mamy do czynienia nie tylko w przypadku przywłaszczenia sobie pomysłu bądź dzieła innej osoby w całości, ale także wtedy, gdy skopiowany zostaje jedynie określony fragment.
Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Co oznacza termin plagiat?
Co jest uważane za plagiat?
Kiedy praca jest plagiatem (ile procent)?
Jak sprawdzić czy plagiat?
Jak działa wykrywacz plagiatów?
Jak można sprawdzić plagiat?