` system antyplagiatowy

Co to znaczy plagiat?

Gość - 2017-06-25 16:23:35

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-09-24 11:21:45 Orzysz

Kopiowanie cudzego utworu, obrazu, fotografii, wiersza, grafiki, piosenki i wszelkich innych treści, jest karalne jeśli ukrywamy skąd dane dzieło pochodzi. Takie działanie jest nazywane plagiatem, przywłaszczając sobie czyjąś pracę musimy liczyć się z konsekwencjami działania. Za kradzież czyjejś pracy może grozić nam aż do 3 lat więzienia. Warto pamiętać, że istnieją dwa rodzaje plagiatów 

→jawny (odważna odmiana plagiatu, polegająca na całkowitym przywłaszczeniu tekstu i podpisanie się pod nim, nie podając prawdziwego pochodzenia).

→ukryty (mniej odważna odmiana plagiatu, kradzież tylko fragmentów, cytatów oczywiście z brakiem podania rzeczywistego źródła pochodzenia).


Gość 2018-06-10 23:01:35 Niepołomice
Czym jest plagiat w świetle polskiego prawa autorskiego?
Plagiatem, w świetle ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z 1994 roku nazywamy każde niedozwolone użycie cudzej własności intelektualnej w postaci skończonego dzieła zwanego utworem. 
Co to jest utwór?
Utwór jest to dzieło ogłoszone, a więc upublicznione. Może to być wypowiedziany wiersz lub namalowany obraz. Utwór zatem obliguje autora do jego upublicznienia, jeśli chce on zyskać prawa autorskie. A zatem utworem nie jest sam tytuł dzieła, pomysł na dzieło ani plan jego wykonania. Ktoś musi być świadkiem publicznego wykonania, czyli przeczytać, wysłuchać lub zobaczyć cudzą twórczość. 

Gość 2017-06-25 20:08:48 Brwinów
Z języka łacińskiego pochodzi wiele słów, między innymi plagiare, czyli kraść. Plagiat jest właśnie formą kradzieży, nie materialnej, ale intelektualnej. Na przykład jedna osoba tworzy muzykę czy film, a druga pożycza, czyli kradnie ją. Nie jest to uczciwe działanie, lecz aktywność moralnie naganna. Można ukraść pomysł, dzieło, zapożyczyć cudze myśli i nie podać źródła cytatu. Tak często postępują autorzy prac licencjackich i magisterskich. Młodzi doktorzy miewają na swoim koncie plagiat. Jawny plagiat jest przejęciem całego dzieła, a plagiat ukryty to zapożyczenie fragmentów, bez podania źródła cytatów. Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Na czym polega sprawdzanie antyplagiatem?
Jaka jest odpowiedzialność karna za plagiat?
Jak sprawdzić czy moja praca nie jest plagiatem?
Jak sprawdzić czy moja praca licencjacka nie jest plagiatem?
Jak sprawdzić czy moja praca jest plagiatem?
Jak rozpoznać plagiat muzyczny?