` system antyplagiatowy

Czy autoplagiat jest karany?

Gość - 2017-06-13 22:51:46

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-06-11 23:19:05 Jastrowie
Czy można skopiować samego siebie? TAK!
Autoplagiat nie jest niczym innym jak odwzorowaniem swoich pomysłów, swoich zdjęć czy obrazów. Sam plagiat jest dobrowolnym i świadomym popełnieniem przestępstwa. Kradzież tego typu jest karana grzywną lub ograniczeniem, a nawet pozbawieniem wolności do lat trzech. Jeśli jednak twórca robi to w stosunku do swoich własnych prac nie ma mowy o żadnej kradzieży czy karze. O tym czy dojdzie do autoplagiatu decyduje sam twórca, a jako właściciel oryginału może zrobić z nim co tylko się mu podoba. Przykład?
Fotograf wykonuje zdjęcia jeźdźców w zielonych kamizelkach na białych koniach, które skaczą przez tę samą przeszkodę. Sceneria jest identyczna, koń jest biały, a jeździec tak samo ubrany. Kilka takich samych ( splagiatowanych) zdjęć pojawia się w różnych gazetach. Czy fotograf popełnił przestępstwo? NIE! Gdyż jest właścicielem wszystkich wykonanych zdjęć.

Gość 2017-06-18 23:19:36 Jędrzejów
Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych w art.115 jasno definiuje czym jest plagiat i w myśl tego zapisu bez wątpienia nie jest nim powielanie tekstów własnego autorstwa, stwarzające pozory unikalności tekstu, czyli tzw. autoplagiat. Należy mieć przy tym na uwadze, że w sytuacji, gdy podobny tekst zostanie dostarczony dwóm zleceniodawcom, pierwszy z nich może, w sytuacji, gdy oszustwo zostanie ujawnione, pociągnąć autora do odpowiedzialności, opierając się na autorskim prawie majątkowym, powiązanym z nim art. 556 i 471 i 86 Kodeksu Cywilnego. Autoplagiat jawny i ukryty jest więc podstawą do wszczęcia postępowania z powództwa cywilnego.Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Czy antyplagiat sprawdza wzory?
Czy antyplagiat sprawdza ustawy?
Czy antyplagiat sprawdza bibliografie?
Czy antyplagiat czyta pdf?
Co wykrywa system antyplagiatowy?
Czy można zrobić plagiat swojej pracy?