` system antyplagiatowy

Czy na agh jest system antyplagiatowy?

Gość - 2017-06-13 22:53:01

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-06-13 23:18:23 Syców
Wszelkie teksty powstające w ramach prac dyplomowych i opracowań naukowych, tworzonych przez studentów jak i pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, muszą spełniać aktualne wymogi stawiane pracom naukowym. Dotyczy to przede wszystkim oryginalności pracy i poszanowania praw własności intelektualnej. Z tego też powodu AGH stale korzysta z systemu antyplagiatowego, celem sprawdzania stopnia zapożyczeń w porównywanych tekstach z uprzednio publikowanymi pracami. Wszelkie procedury i wymogi dotyczące działania systemu znaleźć można na odpowiedniej stronie uczelni.

Gość 2018-02-01 20:27:52 Nowa Ruda
Podobnie jak wiele uczelni w Polsce, Akademia Górniczo-Hutnicza posiada własny system antyplagiatowy służący do sprawdzania treści prac dyplomowych i zaliczeniowych. Umożliwia on porównanie zawartości badanej pracy do innych, obronionych na AGH. Umożliwia również wykrycie zapożyczeń internetowych. Planowane jest rozszerzenie jego funkcjonalności o możliwość porównania badanej pracy do wszystkich prac obronionych na polskich uczelniach po 09.2009 roku.

Choć system nie stawia jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy badana praca jest plagiatem, wygenerowane przez niego dane mają pomóc kadrze dydaktycznej ustalić, czy można ją uznać za napisaną samodzielnie, czy też nie.

Gość 2018-01-24 22:22:23 Konstantynów Łódzki
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, podobnie jak inne Wyższe Uczelnie w Polsce korzysta z systemu antyplagiatowego. Od 19 czerwca 2015 roku uczelnia korzysta z Otwartego Systemu Antyplagiatowego, zwanego pieszczotliwie OSA. OSA wspomaga promotorów prac dyplomowych, sprawdza czy studenci nie naruszają w żaden sposób praw autorskich. OSA jest dość dokładnym programem antyplagiatowym. Jest odporny na różne sztuczki studentów, takie jak zamiana poszczególnych liter na cyrylicę czy zmiana czcionki na białą.

Gość 2017-06-18 23:32:00 Miastko
AGH jest jedną z najlepszych uczelni w kraju, dlatego sprawdza wszystkie prace studentów w systemie antyplagiatowym. System antyplagiatowy pozwala wykryć, którzy studenci nie napisali swoich prac samodzielnie bądź nie przestrzegali zasad obowiązujących podczas cytowania ze źródeł. Plagiatowanie w pracach dyplomowych jest surowo karane, dlatego warto pisać pracę samodzielnie zamiast liczyć na łut szczęścia i niewykrycie oszustwa przez specjalistyczny program wykorzystywany przez Akademię Górniczo-Hutniczą.Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Czy kul ma program antyplagiatowy?
Czy istnieje autoplagiat?
Czy autoplagiat jest karany?
Czy antyplagiat sprawdza wzory?
Czy antyplagiat sprawdza ustawy?
Czy antyplagiat sprawdza bibliografie?