` system antyplagiatowy

Czy plagiat się przedawnia?

Gość - 2017-06-13 22:53:30

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-06-22 20:58:15 Głuchołazy
Nie wszystko się przedawnia, plagiat na pewno nie ulega przedawnieniu. Warto o tym pamiętać, bo za rok, dwa czy dziesięć można odcierpieć za plagiat. Kara jest dotkliwa - finansowa oraz więzienie - to ostatnie raczej w zawieszeniu. Kradzież cudzej własności intelektualnej to czynność moralnie naganna, o czym mówi się zawsze studentom i czego się bardzo pilnuje. Plagiat nigdy nie ulega przedawnieniu, co jest straszakiem na nieuczciwych studentów, twórców i naukowców. Kara może spotkać plagiatora nawet po kilkudziesięciu latach. W tej dziedzinie nie można liczyć na bezkarność.

Gość 2017-06-19 13:56:00 Żary
Zgodnie z literą prawa plagiat jest przestępstwem, a osobie się go dopuszczającej grożą konsekwencje na płaszczyźnie karnej i administracyjnej. W przypadku gdy tytuł zawodowy został zdobyty na drodze obrony pracy dyplomowej o charakterze plagiatowym, osoba uwikłana w taki proceder może zostać go pozbawiona w wyniku decyzji administracyjnej. Jednak zasadniczym pytaniem jest to, czy istnieje określony czas na to, aby podjąć takie środki prawne? Otóż okazuje się, że nie, bo w świetle ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, postępowanie w sprawie cofnięcia tytułu zawodowego może zostać wszczęte w każdym czasie, nawet jeśli od chwili popełnienia przestępstwa plagiatu minęło kilka lat. Tym samym w polskim prawie plagiat jako czyn zabroniony nie ulega przedawnieniu.Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Czy na uj jest antyplagiat?
Czy na agh jest system antyplagiatowy?
Czy kul ma program antyplagiatowy?
Czy istnieje autoplagiat?
Czy autoplagiat jest karany?
Czy antyplagiat sprawdza wzory?