` system antyplagiatowy

Czy plagiat ulega przedawnieniu?

Gość - 2017-06-11 15:41:54

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-07-10 10:12:06 Opole
Zgodnie z polskim prawem, kradzież praw autorskich nie ulega przedawnieniu. W związku z powyższym, jeżeli zostanie udowodniony plagiat pracy dyplomowej, może nastąpić sytuacja cofnięcia tytułu naukowego. Postępowanie w sprawie naruszenia praw autorskich możne zostać wszczęte każdym czasie. Zatem nie ma ram czasowych, które chroniłyby plagiatora. Przypisanie sobie praw autorskich niesie ze sobą ryzyko nie tylko stracenia stopnia naukowego, ale również może doprowadzić do sytuacji utraty renomy w środowisku naukowym, kary pieniężnej, a nawet pozbawienia wolności do lat 3. 

Gość 2018-06-14 23:32:00 Oborniki Śląskie
W świetle polskiego prawa za naruszenie przepisów stosując zapożyczenie cudzej treści do własnej pracy (w części lub całości), czyli plagiat, grożą sankcje finansowe lub zatrzymanie w więzieniu. Jest to wykroczenie, a w zasadzie przestępstwo, którego konsekwencje mogą być poniesione nawet dopiero po kilku latach. Zdarzają się bowiem sytuacje, że nie od razu zostanie wykryty plagiat. W związku z tym nałożenie kary - stosownie do popełnionego czynu - następuje w momencie odkrycia, że dana praca została powielona bez wiedzy i zgody prawowitego autora. Oznacza to, że plagiat nie ulega przedawnieniu.

Gość 2017-06-11 15:55:50 Człuchów
Od wieków ludzie przywłaszczają sobie cudze prace. Plagiat jest działaniem nagannym, obecnie kontrolowanym i karanym na mocy przepisów obowiązującego prawa. Wiadomo, że plagiat nie ulega przedawnieniu. Nawet po wielu latach plagiat jest ścigany z mocy prawa,a osoba, która go popełniła podlega surowej karze. Plagiatowane są teksty, muzyka, dzieła artystyczne. Plagiat nie może ulec przedawnieniu, ponieważ jest to działanie wyjątkowo szkodliwe dla twórcy danego dzieła artystycznego. Zasługuje na karę oraz napiętnowanie.Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Co to jest plagiat muzyczny?
Co to jest plagiat pracy licencjackiej?
Co grozi za wykrycie plagiatu?
Czy antyplagiat sprawdza PDF?
Co grozi za plagiat pracy zaliczeniowej?
Co to jest plagiatorstwo?