` system antyplagiatowy

Czym jest plagiat?

Gość - 2017-06-25 18:51:03

Kup program anyplagiatowy za 35 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-09-24 10:05:56 Kazimierza Wielka

  Podpisanie się pod cudzą pracą, czyli słynny plagiat jest często spotykany wśród młodzieży oraz artystów tj. muzycy, malarze, piosenkarze etc. Skopiowanie czyjegoś dzieła podlega karze grzywny lub nawet pozbawienia wolności do lat trzech. Plagiat może być całkowity, częściowy, jawny i ukryty. Cienka jest granica między jego popełnieniem. Co więc nim nie jest? Jak się przed nim ustrzec? Wykorzystując czyjś pomysł nie popełniamy plagiatu, bo przecież nie został opublikowany w żaden sposób. Kiedy dwie osoby myślą o jednym dziele - nie jest to plagiat, nie możemy odpowiadać za równoległe myśli innych osób. Kontynuacja tworu też nie jest plagiatem, ani też jego przedruk (nie mylić z kopiowaniem). 


Gość 2018-06-28 23:06:16 Busko-Zdrój
Ludzie chcą wiedzieć, czym jest przytaczanie cudzych prac bez podania źródła cytatu. Oczywiście mowa o plagiacie.  Plagiatem jest kradzież cudzych pomysłów, czyli przyswajanie sobie cudzego tekstu, muzyki, pracy i podpisywanie się pod takim dziełem. Takie postępowanie jest moralnie naganne, ale, niestety, często spotykane. Wiele osób ma problem z plagiatem, popełnia go świadomie lub nie. Jest to plaga, dlatego uczelnie coraz częściej badają prace systemem antyplagiatowym. Dzięki temu mają pewność, że bronione są wyłącznie prace oryginalne, a nie podróbki wszelkiego rodzaju. 

Gość 2018-06-10 23:10:25 Pasłęk
Słowo plagiat pochodzi od łacińskiego słowa plagium i w dosłownym tłumaczeniu oznacza kradzież. Dotyczy kradzieży przede wszystkim własności intelektualnej autora. Najbardziej kojarzy się z pracami dyplomowymi. Wielu promotorów podczas ich sprawdzania posiłkuje się narzędziem do określenia czy nie nastąpiło nadużycie w postaci nadmiernego skopiowania treści od innego autora. Popełnienie plagiatu jest wykroczeniem, za które - na mocy stosownych przepisów - grozi grzywna lub nawet ograniczenie czy pozbawienie wolności (zależne od wagi przekroczenia prawa autorskiego)

Gość 2017-06-25 20:08:48 Międzyrzecz
Pochodzący z łaciny termin 'plagiat' używany jest w tematyce prawa autorskiego i oznacza użycie utworu w całości lub określonej części, a także odwzorowanie konstrukcji lub idei w jedynie lekko zmienionej formie, bez podania jego źródła, wraz z podpisaniem się pod danym utworem. Plagiat może występować niemal w każdej dziedzinie twórczości, od muzyki, literatury i różnych publikacji, poprzez sztuki plastyczne, aż po dzieła techniczne i informatyczne. Plagiat stanowi przestępstwo jako naruszenie osobistych praw autorskich.Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Jak uniknąć plagiatu?
Jak działa program antyplagiatowy?
Ile procent plagiatu może być w pracy dyplomowej?
Co to jest program antyplagiatowy?
Co to znaczy plagiat?
Na czym polega sprawdzanie antyplagiatem?