` system antyplagiatowy

Czym jest plagiat jawny?

Gość - 2017-06-13 22:54:40

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-09-13 22:31:25 Rudnik nad Sanem

Plagiat dzieli się na różne rodzaje w zależności czy skopiowaliśmy cały tekst, czy tylko dany fragment, oraz w zależności czy dany tekst edytowaliśmy, czy pozostawiliśmy w niezmienionej formie. Plagiat jawny jest wynikiem tego drugiego podziału. Mianowicie polega on na wykorzystaniu cudzego tekstu w niezmienionej formie. Jest on bardzo łatwy do rozpoznania przez programy antyplagiatowe, dzięki czemu zawdzięcza swoją nazwę. Ta forma kradzieży (plagiatu) wydaje się chyba najgorszą, gdyż nie dodając nic od siebie bez żadnego wysiłku ze swojej strony podpisujemy się pod czyimś tekstem.


Gość 2018-06-10 23:16:32 Kraśnik
W przypadku, gdy całość tekstu (czy to książki, pracy dyplomowej, piosenki) lub obrazu (malunku, zdjęcia, grafiki itp.) zostanie skopiowana i opatrzona personaliami nowego autora (nie będącego prawowitym twórcą), mówi się o plagiacie jawnym. Jest to - potocznie mówiąc - najbardziej bezczelna forma kradzieży dorobku danej osoby. Takie postępowanie jest złe nie tylko w kontekście finansowym (gdyż nowy "autor" może czerpać korzyści majątkowe), cywilno-prawnym (podlega konsekwencji w postaci kary pieniężnej lub wiezienia), ale przede wszystkim moralnym. Narusza bowiem godność drugiego człowieka, a także odebranie mu należnego szacunku czy uznania za wykonane dzieło.

Gość 2017-06-18 23:21:22 Radzymin
Przywłaszczenie autorstwa i powiązane z tym wprowadzanie w błąd co do autorstwa całości bądź fragmentu pracy twórczej lub intelektualnej jest plagiatem w myśl artykułu 115 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Plagiat jawny polega na przypisaniu sobie autorstwa całości skopiowanej treści bądź jej fragmentu bez ingerencji w jej zawartość. Zwykle ma on postać przepisania fragmentu dzieła, bez podania przypisu, co błędnie sugeruje odbiorcom autorstwo i jest formą oszustwa, podlegającego karze.Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Czy tłumaczenie z angielskiego to plagiat?
Czy plagiat wykrywa przypisy?
Czy plagiat się przedawnia?
Czy na uj jest antyplagiat?
Czy na agh jest system antyplagiatowy?
Czy kul ma program antyplagiatowy?