` system antyplagiatowy

Dlaczego studenci dopuszczają się plagiatu?

Gość - 2018-06-28 18:32:18

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-06-28 23:35:01 Olkusz
W środowiskach uniwersyteckich ciągle mówi się o licznych plagiatach prac dyplomowych. Przyczyn, dla których studenci dopuszczają się plagiatu, jest kilka. A mianowicie: nie posiadają odpowiedniej wiedzy, nie są odpowiednio przygotowani do samodzielnego pisania prac, mają zbyt mało warsztatów (wiedzy praktycznej i merytorycznej w tworzeniu tekstów), zbyt mała kontrola, nadzór i zainteresowanie promotora, niewiedza, że plagiat jest kradzieżą, za którą grozi odpowiedzialność karna i cywilna, brak wypracowanych i pożądanych postaw, którym hołduje nauka. Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Czy plagiat może zniszczyć karierę naukową?
Czy można dokonać plagiatu własnej pracy?
Jakie działania wdrożyć, aby zapobiegać plagiatom?
Jak Wielka Brytania walczy z plagiatami na uczelniach wyższych?
Skąd pochodzi słowo plagiat i jakie są jego synonimy?
Jakie są rodzaje plagiatu?