` system antyplagiatowy

Ile może być plagiatu w pracy licencjackiej?

Gość - 2017-07-02 07:18:41

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2019-02-23 11:35:49 Kunów

Każda uczelnia sama określa jaki procent pracy dyplomowej może stanowić plagiat. Zazwyczaj jest to od 20 do 40 procent tekstu. Oczywiście najlepiej jest unikać go w ogóle, ale nie zawsze jest to możliwe. Cytaty, również zwykle zaliczane jako plagiat, są nieodzowną częścią pracy. Często, zwłaszcza w bardzo wąskich, specjalistycznych dziedzinach, posługiwanie się cudzym dorobkiem jest niezbędne. Dlatego właśnie wprowadzono możliwość używania cudzych tekstów, które czasem mogą bez problemu stanowić jedną trzecią pracy. Warto jednak pamiętać, żeby starać się trzymać dolnej granicy dopuszczalnej ilości plagiatu i zapożyczeń.


Gość 2018-06-24 11:36:09 Sieradz
Praca licencjacka musi być samodzielnie napisana przez studenta. Plagiatu w pracy licencjackiej nie może być zbyt wiele - maksymalnie 30 procent. Czasami uczelnie dopuszczają 40 procent plagiatu. Program antyplagiatowy bada ilość plagiatu i formułuje opinię. Jeśli plagiatu jest dużo, wówczas praca jest odrzucana. Czasami promotor prosi studenta o usunięcie plagiatu z pracy - jest to możliwe, ale zajmuje sporo czasu. Licencjacka praca musi być samodzielna, a plagiat to kradzież cudzych myśli i cudzej pracy. Im mniej plagiatu, tym lepiej. 

Gość 2017-07-02 12:02:52 Stargard
Pisząc pracę licencjacką z reguły nie zastanawiamy się specjalnie nad oryginalnością - na tym etapie dopuszczalne jest, aby praca dyplomowa miała charakter odtwórczy. Nie można jednak zapominać o różnicy między cytatem a plagiatem! Jest to o tyle ważne, że od 2016 r. wszystkie prace dyplomowe bronione w Polsce podlegają sprawdzenia pod tym kątem w bazie ORPD.
Decyzję o tym, czy dana praca jest plagiatem, ostatecznie podejmuje uczelnia, a program pełni jedynie rolę ostrzegawczą. Na ogół przyjmuje się, że dopuszczalne jest, by zapożyczenia zajmowały do 40% tekstu. Jednak odsetek mniejszy, ale pozbawiony właściwych przypisów, również zostanie uznany za plagiat.Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Czy plagiat czyta tabele?
Ile kosztuje sprawdzanie plagiatu?
Czy plagiat jest ścigany z urzędu?
Czy krakowska Akademia ma antyplagiat?
Kiedy jest plagiat pracy magisterskiej?
Jak sprawdzić plagiat?