` system antyplagiatowy

Ile słów po sobie to plagiat?

Gość - 2018-10-10 13:08:23

Kup program anyplagiatowy za 35 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-10-10 14:04:09 Żelechów

Nikt nie ma wątpliwości, że przepisanie kropka w kropkę całego rozdziału i zamieszczenie go we własnej pracy jest plagiatem. Problem polega na tym, że nie tylko występowanie identycznych słów obok siebie świadczy o plagiacie. Taki rodzaj oszustwa zostanie łatwo wychwycony przez ogólnokrajowy system antyplagiatowy, ale sama modyfikacja skopiowanego fragmentu również za taki plagiat uchodzi. Jeżeli w zapożyczonym fragmencie dokonamy pewnych drobnych modyfikacji, np. podmienimy słowa na wyrazy bliskoznaczne, zmienimy szyk zdania (dla przykładu, stronę czynną zastąpimy przez bierną), to idea, którą przedstawiamy cały czas jest kradzieżą cudzej własności intelektualnej. Nie dotyczy to oczywiście utworów literackich, ale plagiatem jest sam fakt przywłaszczenia sobie cudzego odkrycia, cudzej myśli i cudzych pomysłów, a z tym mamy do czynienia w literaturze naukowej, a do takiej aspirują pisane przez studentów pracy dyplomowe. 
Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Jak działają systemy antyplagiatowe?
Jaka jest odpowiedzialność karna za plagiat pracy magisterskiej?
Jak sprawdzić plagiat za darmo online?
Jak sprawdzić czy praca jest plagiatem?
Jak pisać pracę magisterską, żeby nie była plagiatem?
Jak przechytrzyć program plagiatowy?