Instrukcja obsługi dla programu antyplagiatowego NiePlagiatom


Instrukcja jest aktualna do wersji 1.3.1.
Program antyplagiatowy główne okno
Zakładka wersji "Standard".
Poszczególne elementy tej zakładki będą opisane poniżej.
Program antyplagiatowy
Zakładka wersji "Professional".
Wersja jest w przygotowaniu.
Data publikacji nie jest znana.
Program antyplagiatowy
Zakładka "Proxy".
W tej zakładce można dodać proxy w postaci IP:PORT.
Dodawanie proxy wykonano na życzenie użytkowników.
Nie trzeba dodawać proxy, aby program działał prawidłowo.

Przy dodawaniu kilku proxy do programu ważne jest aby każde proxy było w nowej linii.
Program antyplagiatowy
Zakładka "O programie".
W tej zakładce znajdują się informacje o wersji programu, dane firmy oraz informacje kontaktowe.
Program antyplagiatowy
Zakładka "Licencje".
Zakładka umożliwia wprowadzenie danych licencyjnych.
Ważne jest aby wprowadzić takie same "dane do licencji" oraz "klucz licencyjny" jaki przyszedł w emailu z licencją.

Dane do licencji można zmienić w zakładce "Ustawienia" na naszej stronie.


Szczegółowy opis zakładki wersji "Standard".

Program antyplagiatowy
Procentowe informacje na temat ilości znalezionego plagiatu.
Dwukrotne kliknicie na procent plagiatu z danej kombinacji powoduje podświtlenie treści podejrzanej o plagiat na czerwono.
Program antyplagiatowy
Guzik "Start" przyjmuje wartości "Start", "Stop" oraz "Zatrzymywanie (liczba)".
Naciśnięcie guzika w wartości "Start" powoduje uruchomienia sprawdzania tekstu.
Naciśnięcie guzika w wartości "Stop" powoduje zatrzymanie sprawdzania tekstu.
Wartość "Zatrzymywanie (liczba)" występuje po naciśnięciu wartości "Stop" lub chwile przed ukończeniem sprawdzania całości tekstu.
Program antyplagiatowy
Naciśnięcie guzika "Raport" powoduje otwarcie okna gdzie można wygenerwać raport antyplagiatowy.
Okno umożliwiające wygenerowanie raportu jest poniżej.
Program antyplagiatowy
Ustawienia raportu antyplagiatowego.
Pole "Tytuł" umożliwia wpisanie tytułu raportu.
Pole "Typ raportu" umożliwia wybranie typu raportu.
W tej chwili dostepny jest tylko raport w formacie HTML.
Pole "Sprawdzany tekst" umożliwia wybór tekstu który będzie dodany do raportu.
Pole "Sprawdzany tekst" przyjmuje wartości:
- Tylko tekst z plagiatem,
- Pełny tekst z plagiatem.
Pole "Ilość znalezionej treści" pozwala na ograniczenie wyświetlania znalezionych stron z podobną treścią.
Pole "Informacje dodatkowe" pozwala na dodanie dowolnej treści informacyjnej do raportu.
Program antyplagiatowy
Guzik "Import z pliku" pozwala na import treści z pliku.
Opsługiwane formaty plków .doc, .docx, .pdf, .rtf, .txt.
Program antyplagiatowy
Guzik "Wyczyść" przyjmuje wartości "Wyczyść" oraz "Zmień ustawienia".
Przyciśnięcie wartości "Wyczyść" czyści sprawdzaną treść oraz przywraca domyślne ustawiania . Przyciśnięcie wartości "Zmień ustawienia" pozwala na zmianę ustawień (nie czyści sprawdzanej treści).
Program antyplagiatowy
Ustawienia sprawdzania.
Pola "Całe zdania" oraz "Kombinacje (liczba) wyrazowe" oznaczają sposób sprawdzaia tekstu.
Nie zaleca się sprawdzania tekstu tylko całymi zdaniami. Ta metoda jest bardzo mało wydajna i nie znajduje większości tekstów.
Zaleca się wybranie kombinacji 5 wyrazowy. Ta metoda przyniosła najlepsze rezultaty w naszych testach.

Pole wyboru z wartościami "google.pl", "google.de" oraz "google.com" umożliwia wybranie wyszukiwarki w której będzie się odbywało sprawdzanie tekstu.

Pole "Wykluczona strona" umożliwia wpisanie stron których program ma nie brać pod uwagę.
Wykluczone strony widoczne są na raporcie antyplagiatowym.

Pole "Sprawdzaj cytaty" umożliwia sprawdzanie cytatów lub wyłączenie sprawdzania cytatów.
Aby opcja nie sprawdzania cytatów działała poprawnie wartość "Cytatów" musi być liczbą.
Program antyplagiatowy
Pole umożliwoające wklejenie tekstu do sprawdzania oraz obserwacje tekstu, który jest podejrzanych o plagiat.
Dwukrotne kliknięcie pola powoduje odświeżenie całej treści i zaznaczenie wszystkich treści podejżanych o plagiat.
W czasie sprawdzania pola są odświeżane co 2 minuty. Licznik odświeżenia znajduje się na dole programu.
Program antyplagiatowy
Licznik czasu sprawdzania oraz pozostałego czasu sprawdzania.
Ważne! Licznik pozostałego czasu sprawdzania pokazuje teoretycznie pozostały czas.
Program antyplagiatowy
Informacje na temat treści.
Kolejno podane informacje:
- Strony - ilość stron czystego tekstu - bez obrazków, tabel - tylko czysty tekst,
- Cytatów - ilość cytatów w tekście - wartość "błąd" oznacza niepoprawne zamknięcie cytatu,
- Kombinacji - ilość kombinacji do sprawdzenia,
- Wyrazów - ilość wyrazów w tekście,
- Znaków - ilość znaków w tekście.
Program antyplagiatowy
Pasek postępu sprawdzania tekstu pod względem plagiatu.
Program antyplagiatowy
Tabela znalezionej treści podejrzanej o plagiat zawiera cztery kolumny.
Opis kolumn:
- Znaleziony tekst - wyświetla pierwszy znaleziony tekst dla danej strony,
- Link - wyświetla link do strony, na której znajduje się podejrzana treść,
- Typ sprawdzenia - wyświetla typ sprawdzenia n. "Całe zdania" lub "(liczba) wyrazowy",
- Plagiat - wyświetla procentową wartość plagiatu.

Pojedyncze kliknięcie w wiersz tabeli powoduje podświetlenie treści podejrzanej o plagiat (wyłącznie z tej strony).
Podwójne kliknięcie w wiersz tabeli "kolumna Znaleziony tekst" powoduje wyświetlenie informacji z wyszukiwarki w przegladarce.
Podwójne kliknięcie w wiersz tabeli "kolumna Link" powoduje otwarcie linku w przeglądarce.
Program antyplagiatowy
Informacje w dolnym pasku:
- FB - naciśnięcie powoduje otworzenia naszego profilu FaceBook - www.facebook.com/NiePlagiatom,
- Instrukcja - naciśnięcie powoduje otwarcie instrukcji na naszej stronie - NiePlagiatom.pl/instrukcja,
- Następne sprawdzenie za (liczba) sec. - informacja czasowa o następnym sprawdzeniu,
- Sprawdzenia: (liczba) poprawne, (liczba) nie poprawne - ilość poprawnych i niepoprawnych sprawdzeń,
- Odświeżenie okna za (liczba) sec. - czasowy licznik odświeżania okna widoczny tylko w trakcie sprawdzania tekstu,
- Google - zielone podświetlenie oznacza poprawny dostęp do google, czerwone podświetlenie oznacza założenie tymczasowej blokady przez google,
- Proxy - zielone podświetlenie oznacza dostęp do proxy.