` system antyplagiatowy

Jaka jest odpowiedzialność karna i cywilna za plagiat?

Gość - 2017-06-01 22:36:32

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-09-19 13:42:05 Buk

Wykorzystywanie, bądź przypisywanie sobie autorstwa pracy innej osoby, grozi poważnymi konsekwencjami. Osoba, która czuje się pokrzywdzona, może wytoczyć nam proces w sądzie i jest to postępowanie jak najbardziej uzasadnione. Wówczas, możemy zostać obciążeni grzywną (karą finansową), można też od nas wymagać oficjalnych przeprosin i sprostowania co do kwestii autorstwa, a także ograniczenia, bądź pozbawienia wolności do lat 3.

Warto zatem pisać prace samodzielnie, by uchronić się od przykrych konsekwencji dopuszczenia się plagiatu.


Gość 2018-06-22 13:48:20 Barlinek
Dzięki systemowi antyplagiatowemu zwalczanie plagiatów stało się łatwiejsze. Plagiat to przestępstwo, ponieważ jest kradzieżą praw autorskich. W związku z powyższym, polskie prawo przewiduje odpowiedzialność karną i cywilną za plagiat. Każda osoba, która przywłaszcza sobie prawa do pracy naukowej/utworu, zgodnie z ustawą o prawie autorskim, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do 3 lat. Kara jest uzależniona od wielkości przestępstwa i rozstrzygana przez sądy.
 
 

Gość 2017-06-01 22:37:00 Radlin
Dopuszczenie się plagiatu jest przestępstwem, które podlega osądzeniu zarówno przed sądem karnym jak i cywilnym. Poszkodowany, który domaga się ukarania winnego od strony cywilnej może spodziewać się, iż osoba która dopuściła się plagiatu będzie zmuszona do zaniechania tych działań i do wydania w tej sprawie odpowiedniego oświadczenia. Natomiast od strony karnej osobie popełniającej plagiat grozi kara grzywny, ograniczenie wolności bądź pozbawienie wolności. Kara uzależniona jest od rodzaju popełnionego plagiatu.Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Jakie są typy plagiatu?
Jakie są synonimy słowa plagiat?
Jaka jest odpowiedzialność prawna za plagiaty na uczelniach wyższych?
Czy plagiat to grzech?
Co grozi za plagiat zdjęcia?
Co grozi za plagiat na uczelni?