` system antyplagiatowy

Jaka jest odpowiedzialność wydawcy za plagiat?

Gość - 2017-06-01 23:17:06

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-06-13 23:13:48 Brzesko
Napisanie tekstu, który jest plagiatem może spowodować pociągnięcie nas do odpowiedzialności karnej. W polskim prawie przywłaszczanie sobie praw autorskich jest karalne grzywną, karze ograniczenia wolności, a nawet karze pozbawiania wolności do lat 3. W przypadku jeżeli piszemy pracę dyplomową skutki za plagiat, może i nie okażą się na tyle drastyczne, ale na pewno spowodują odrzucenie naszej pracy naukowej, możliwość obrony stopnia naukowego, bądź wyrzucenie nas z uczelni. W świetle prawodawstwa, każdy wydawca/autor ponosi odpowiedzialność za swoje publikacje. 

Gość 2017-06-01 23:18:20 Karczew
To, że osoba, która dopuści się plagiatu podlega karze, nie dziwi nikogo. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że również wydawca, który wyda splagiatowane dzieło może zostać ukarany. Wysokość kary jest uzależniona od jego winy i dobrej wiary. Jeśli wydawca naruszy prawa autorskie w sposób niezawiniony, artysta w ramach odszkodowania może żądać dwukrotności należnego mu wynagrodzenia. Jeśli naruszenie będzie zawinione, kara wzrasta do wysokości trzykrotnego wynagrodzenia należnego autorowi splagiatowanego utworu.Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Jaka jest odpowiedzialność studenta za plagiat?
Czy tester oprogramowania może popełnić plagiat?
Jaka jest kara dla studenta za plagiat?
Jaka jest odpowiedzialność promotora za plagiat?
Jaka jest odpowiedzialność karna i cywilna za plagiat?
Jakie są typy plagiatu?