` system antyplagiatowy

Jakie są rodzaje plagiatu?

Gość - 2018-06-28 20:16:01

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-10-05 10:29:31 Żarki

Plagiat jawny - użycie czyjejś własności artystycznej lub intelektualnej lub jego fragmentu i podpisanie go własnym nazwiskiem.

Plagiat ukryty - użycie fragmentu czyjegoś utworu i wplecienie go do własnego lub odwzorowaniu go poprzez użycie innych wyrazów, których treść i sens jest taki sam w celu przerobienia go na cel własny.

Autoplagiat - w odróżnieniu od plagiatu ukrytego i jawnego, autoplagiat nie kradnie od nikogo treści. Autoplagiat polega na ponownym użyciu właśnych utworów, bez wspomnienia o tym w tekście.


Gość 2018-07-03 10:44:15 Kościerzyna
Oszustwa są różne - jest kradzież, podszywanie się pod kogoś. Jest także plagiat. Znany jest plagiat jawny i ukryty. Jawny to kradzież całego cudzego utworu. Ukryty plagiat polega na przejęciu części utworu. Plagiat całkowity jest przejęciem całości pracy innej osoby i podpisanie go swoim nazwiskiem. Na pewno warto wiedzieć czym jest plagiat, aby go w życiu nie popełnić. Niejedna osoba dba o to, aby nie uznano jej pracy za plagiat. I tak zawsze należy postępować. Uczciwość to cenna sprawa, a plagiat z uczciwością nie ma nic wspólnego. 

Gość 2018-06-28 23:21:52 Bystrzyca Kłodzka
Przestępstwo polegające na kradzieży praw autorskich nazywane jest plagiatem. Wyróżnia się dwa rodzaje plagiatów, a mianowicie:

- Plagiat jawny, który polega na skopiowaniu całości, bądź fragmentu jakiegoś konkretnego utworu/dzieła oraz opatrzeniu go własnym nazwiskiem.
- Plagiat ukryty, który polega na przejmowaniu fragmentów czyjegoś utworu i umieszczaniu go we własnym tekście (bez podania nazwiska osoby, od której zaczerpnięto dany fragment).

Niezależnie od formy plagiatu należy pamiętać, że plagiat, zgodnie z polskim prawem, podlega odpowiedzialności karnej. Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Czy artykuły naukowe przechodzą przez system antyplagiatowy?
W jaki sposób wykryć plagiat?
Co wykrywa plagiat?
Czy plagiat pracy magisterskiej jest przestępstwem?
Czy plagiat sprawdza literaturę piękną?
Czy wysoki poziom plagiatu w pracy równa się jej odrzuceniu?