` system antyplagiatowy

Jakie są typy plagiatu?

Gość - 2017-06-01 22:34:35

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-09-28 10:20:28 Jordanów

Nie każdy plagiat jest taki sam, możemy więc podzielić poszczególne plagiaty na kilka grup. Podstawowym podziałem jest podział na plagiat częściowy i całościowy. Częściowy to taki kiedy użyjemy części cudzego tekstu, ale włożymy do pracy również swój wkład, a całościowy to taki kiedy cała praca będzie plagiatem. Możemy również dzielić plagiat na jawny, czyli taki, kiedy zapożyczonego tekstu nie zmieniamy, oraz na plagiat ukryty, w przypadku gdy tekst, który skopiowaliśmy nieznacznie zmieniliśmy według własnego uznania.


Gość 2018-06-10 23:14:49 Brzeziny
Można wyróżnić dwa rodzaje plagiatu - jawny oraz ukryty. Plagiat jawny polega na całkowitym skopiowaniu treści prawowitego autora, bez dokonywania jakichkolwiek zmian w tekście czy obrazie. Plagiator podpisuje się własnymi personaliami pod dziełem, traktując je jako swój osobisty dobytek. Natomiast ukryty plagiat to przejmowanie przez autora dosłownych lub parafrazowanych w sposób oddających taki sam sens fragmentów innych utworów i włączanie ich jako swoich, bez zaznaczenia w przypisach pierwotnego źródła.

Gość 2017-06-01 22:35:27 Nakło nad Notecią
Podstawowy podział plagiatu wyróżnia jego dwa rodzaje: plagiat jawny oraz plagiat ukryty. Wyróżnia je przede wszystkim technika powielenia czyjegoś dzieła we fragmencie lub całości.

Plagiat jawny wiąże się z zapożyczeniem w formie niezmiennej danego (fragmentu) dzieła i podpisanie go własnym imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem. Kradzież czyjegoś dzieła intelektualnego, czy artystycznego, może przybierać postać plagiatu całościowego (przywłaszczenie utworu w całej postaci), częściowego (wykorzystanie wycinków czyjejś pracy) lub cytatowego (przedstawianie elementów czyjegoś dzieła jako własnych).

Drugą postacią plagiatu jest plagiat ukryty. Polega on na reprodukcji czyjegoś utworu przy zachowaniu jego najbardziej istotnych elementów. Wyróżnia się: plagiat redakcyjny (tworzenie zlepku kilku cudzych dzieł), adaptacyjny (stworzenie czyjegoś dzieła w innej postaci, aniżeli jest to zrobione w oryginale, bez zgody autora), inkorporacyjny (jedna z popularniejszych form plagiatu, polega na wykorzystywaniu czyichś fragmentów dzieł jako własnych), współautorski (bardziej rozwinięta forma plagiatu inkorporacyjnego, polega na zespalaniu fragmentów cudzych dzieł z własnymi elementami autorskimi, co sprawia trudności w prawidłowej identyfikacji elementów zapożyczonych) oraz informacyjny (popularny we współczesnym dziennikarstwie, polega na kreowaniu własnego dzieła, np. artykułu, z wykorzystaniem warstwy informacyjnej niechronionej przez prawo autorskie).Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Jakie są synonimy słowa plagiat?
Jaka jest odpowiedzialność prawna za plagiaty na uczelniach wyższych?
Czy plagiat to grzech?
Co grozi za plagiat zdjęcia?
Co grozi za plagiat na uczelni?
Co grozi za plagiat?