` system antyplagiatowy

Kiedy jest plagiat pracy licencjackiej?

Gość - 2017-07-02 09:25:03

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-09-19 14:07:56 Grybów

Praca licencjacka, w której użyto zapożyczenia z innych dzieł słowo w słowo, podpisując cudze słowa jako własne, jest uznawane jako plagiat. Należy uważać na to, by ewentualne korzystanie z dorobku innych autorów stosować cytaty z wyjaśnieniem, z jakiego dzieła i czyjego autorstwa jest napisany tekst. Za plagiat w pracy licencjackiej student może zostać relegowany z uczelni lub ponieść odpowiedzialność prawną. Kara grzywny a nawet pozbawienia lub ograniczenia wolności jest stosowana w przypadku poważnego naruszenia prawa i popełnienia plagiatu.


Gość 2018-06-15 00:16:41 Rypin
Obecnie zmieniają się przepisy, które dotyczą plagiatów w pracach licencjackich. Na studentów padł blady strach, ponieważ wszystkie prace mają być sprawdzane pod tym kątem, przez odpowiedni program komputerowy. Wielu zadaje również pytanie, kiedy plagiat występuje. Plagiat w pracy licencjackiej występuje wtedy, gdy minimum czterdzieści procent pracy, nie jest oryginalnym dziełem autora. Ale bez obaw. Jeżeli cytowane treści opatrzymy odpowiednimi przypisami, wówczas możemy cytować i załączać przykłady do woli. 

Gość 2017-07-02 12:02:52 Olsztynek
Większość placówek kształcenia wyższego w przypadku weryfikacji prac licencjackich wykorzystuje system antyplagiatowy, bazujący na dwóch współczynnikach powtórzeń. Pierwszy z nich sprawdza, jaki procent pracy, w porównaniu do innych zawartych w bazie, zawiera fragmenty powtarzające identycznie ciągi 5 wyrazów. Poziom ten nie może przekroczyć 50%. Drugi współczynnik, który ustalony został na 5%, to powtórzenie ciągiem 25 wyrazów. Raport z programu antyplagiatowego stanowi podstawę do niedopuszczenia autora pracy do obrony licencjackiej. Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Ile powtórzonych słów to plagiat?
Czym jest plagiat?
Jak uniknąć plagiatu?
Jak działa program antyplagiatowy?
Ile procent plagiatu może być w pracy dyplomowej?
Co to jest program antyplagiatowy?