` system antyplagiatowy

Kiedy parafraza nie jest plagiatem?

Gość - 2018-10-05 09:36:02

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-10-05 10:41:29 Kcynia

Na polskich uczelniach przyjmuje się, że prace dyplomowe powinny zawierać teoretyczne opracowanie omawianego tematu oraz część badawczą wraz z wnioskami wynikającymi z badań.

Część teoretyczna, to nic innego, jak szczegółowe opisanie tematu, jakiego student się podejmuje. Aby jednak to zrobić, potrzebuje naukowych materiałów, a więc publikacji specjalistów z poruszanej dziedziny. 

Student pisząc pracę kompiluje i parafrazuje teksty naukowe. Parafraza, to swobodny przekaz przeczytanego tekstu. Student modyfikuje go, rozwija, przedstawia sposób w jaki zrozumiał poznany tekst, jednocześnie zachowując jego ogólny sens. Aby uniknąć plagiatu, parafrazowany tekst powinien posiadać odsyłacz do oryginalnego dzieła, z którego zaczerpnięto powyższą teorię, stwierdzenie. Nie może również być metafazą, a więc dokładnym odwzorowaniem innej pracy. 
Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Kiedy praca nie jest plagiatem?
Jak napisać pracę licencjacką aby nie była plagiatem?
Co to plagiatorstwo?
Co oznacza termin plagiat?
Co jest uważane za plagiat?
Kiedy praca jest plagiatem (ile procent)?