` system antyplagiatowy

Kiedy praca magisterska uznana jest za plagiat?

Gość - 2018-09-19 09:56:08

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-09-19 14:13:08 Koniecpol

Obrona pracy magisterskiej jest bardzo ważnym i stresującym wydarzeniem, więc czasami studenci, celem zwiększenia swoich szans na uzyskanie tytułu magistra, posiłkują się niecnymi i nie do końca zgodnymi z regulaminami sztuczkami. Praca może być potraktowana jako plagiat, jeśli zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i regulaminami spełnia kryteria dzieła nieunikalnego. Może to obejmować sytuacje takie jak dokładne przepisanie książki napisanej przez kogoś innego, czy zbyt dosłowne odniesienie się do cudzej rozprawy. 
Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Ile słów obok siebie to plagiat?
Co to jest plagiat i na czym polega?
Co to plagiat w pracy dyplomowej?
Jak pisać pracę magisterską aby uniknąć plagiatu?
Jak oszukać programy antyplagiatowe?
Jakie są konsekwencje popełnienia plagiatu?