` system antyplagiatowy

Kiedy promotor sprawdza plagiat?

Gość - 2018-10-16 14:38:10

Kup program anyplagiatowy za 49 zł i nie martw się o plagiat!

Gość 2018-10-16 16:59:16 Stryków

Powiedzmy krótko - zawsze! W znowelizowanym prawie o szkolnictwie wyższym, wszystkie polskie uczelnie są zobligowane do badania prac dyplomowych w oficjalnym systemie antyplagiatowym. Raport z takiego badania jest dostarczany bezpośrednio do promotora i to na nim spoczywa obowiązek uznania pracy za plagiat, bądź nie. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, ale istnieją pewne sztywne reguły, które każą uznać pracę za plagiat, np. jeśli praca dyplomowa jest w co najmniej 40 procentach kompilacją innych oryginalnych tekstów.
Tematy antyplagiatowe które mogą Cię zaciekawić:
Ile procent plagiatu?
Ile kosztuje przepuszczenie pracy przez antyplagiat?
Ile procent plagiatu jest dozwolone?
Jaki jest dopuszczalny procent plagiatu w pracy magisterskiej?
Jak zmniejszyć współczynnik plagiatu?
Jaka jest odpowiedzialność karna za popełnienie plagiatu?