Program partnerski - Regulamin


Program partnerski Standard Premium Statystyki Wypłata Regulamin

Regulamin programu partnerskiego NiePlagiatom

 1. Organizatorem programu partnerskiego jest Tomi Soft Tomasz Michalik ul. Lipcowa 4 B/12; 73-200 Choszczno.
 2. Minimalna kwota wypłaty prowizji wynosi 100 zł.
 3. Uzyskane prowizji ze sprzedaży są możliwe do wypłaty po 30 dniach od sprzedaży programu na stronie - https://NiePlagiatom.pl/program_partnerski_wyplata.
 4. Prowizje są przelewane na zweryfikowane konto użytkownika do 21 dni roboczych.
 5. Kwoty prowizji na stronach "Statystyki" oraz "Wypłata" są tylko orientacyjne.
  Ze względów bezpieczeństwa wszystkie wypłaty prowizji są oparte wyłącznie na zewnętrznym systemie którym jest Tpay.com.
 6. Licencje sprzedane w akcjach promocyjnych nie wliczają się w program partnerski.
 7. Użytkownik może wypłacić prowizję po wereyfiakcji swojego konta bankowego.
  Prowizja będzie wypłacana wyłącznie na zweryfikowane konto bankowe.
  Koszt weryfikacji konta wynosi 10 zł brutto.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do przesłania faktury/rachunku na adres organizatora w terminie 7 dni od wygenerowania wypłaty prowizji.
  Brak przesłania dokumentu spowoduje anulowanie wypłaty.
 9. Użytkownik rozlicza podatek z uzyskanych prowizji we własnym zakresie.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe działanie osób trzecich.
 11. Użytkownicy działający na szkodę portalu NiePlagiatom będą blokowani a ich prowizję będą anulowane.
 12. Regulamin może być zmieniony bez powiadomienia użytkowników.
 13. Organizator programu partnerskiego może zakończyć program partnerski w dowolnym momencie.
 14. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji regulaminu.