Regulamin 1. NiePlagiatom.pl jest portalem, który udostępnia licencje do programu NiePlagiatom.
 2. Użytkownik portalu NiePlagiatom.pl akceptuje licencję znajdującą się na stronie NiePlagiatom.pl/licencja.
 3. Użytkownik portalu NiePlagiatom.pl akceptuje politykę prywatności znajdującą się na stronie NiePlagiatom.pl/polityka.
 4. Portal NiePlagiatom.pl nie udostępnia osobom trzecim sprawdzanych tekstów.
  (Sprawdzane teksty znajdują się wyłącznie na komputerze gdzie jest zainstalowany program).
 5. Kupujący licencje ma prawo do otrzymania faktury VAT.
  Kupujący może poprosić o wystawienie faktury w terminie do 7 dni od daty płatności.
  Faktury dla licencji HOME są wystawiane bez numeru NIP (Nie można ich rozliczać w firmie!).
  Faktury dla licencji Commercial są wystawiane z numerem NIP.
 6. Kupujący ma prawo zwroty oprogramowania w ciągu 14 dni od dokonania zakupu jeżeli licencja NIE była aktywowana.
 7. Kupujący może mieć więcej niż jedno konto.
 8. Kupujący na swoim koncie może mieć więcej niż jedną licencję.
 9. Kupujący ma prawo do modyfikacji swoich danych oraz całkowitego usunięcia konta z portalu NiePlagiatom.pl.
  Na prośbę kupującego administrator portalu usuwa konto kupującego.
  Usuwanie konta kupującego odbywa się bez zwrotu pieniędzy za zakupione licencje.
  Po usunięciu konta kupującego wszystkie jego licencje przestają działać.
 10. Kupujący używając program NiePlagiatom wyraża zgodę na przesyłanie anonimowych danych z działania programu
  np. błędów, danych statystycznych.
 11. NiePlagiatom.pl ma prawo do zablokowania konta użytkownika, który działa na szkodę portalu NiePlagiatom.pl,
  bez zwrotu pieniędzy za wykupione licencje.
 12. NiePlagiatom.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty związane z używaniem programu NiePlagiatom.
 13. NiePlagiatom.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu oraz licencji bez powiadamiania użytkowników. Regulamin jest dostępny na stronie NiePlagiatom.pl/regulamin.
 14. NiePlagiatom.pl zastrzega sobie możliwość okresowego zawieszenia działania portalu oraz programu.
 15. NiePlagiatom.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji regulaminu.
 16. Kontakt z NiePlagiatom.pl w sprawie pomocy technicznej, reklamacji lub innych spraw odbywa się poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem NiePlagiatom.pl/kontakt.
  Na wszystkie zgłoszenia odpowiadamy w ciągu 7 dni roboczych.

Tomi Soft Tomasz Michalik
ul. 22 Lipca 4 B / 12
73-200 Choszczno
NIP 594-142-82-82